skin-intimate

สกิน อินทิเมท

โรงงานรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิด | เวลาทำการ จ-ศ 08:00-18.00 น.

สกิน อินทิเมท

โรงงานรับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิด | เวลาทำการ จ-ศ 08:00-18.00 น.

ร่วมงานกับเรา

บริษัท สกิน อินทิเมท รับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิด มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนนึงของบริษัทฯ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ การบริหารจัดการ และทัศนคติอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทีมงานทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงจรรยาบรรณที่ดีต่อไปในอนาคต

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ประกันสังคม

โบนัส (ตามผลประกอบการ)

ชุดฟอร์ม

เบี้ยขยัน

พักร้อน 6 วัน
ลากิจ 6 วัน

ปรับเงินประจำปี

งานเลี้ยงประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

ของขวัญในเดือนเกิด

ร่วมงานกับเรา

บริษัท สกิน อินทิเมท รับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิด มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนนึงของบริษัทฯ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน โดยมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ การบริหารจัดการ และทัศนคติอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทีมงานทุกคนมีประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงจรรยาบรรณที่ดีต่อไปในอนาคต

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ประกันสังคม

โบนัส
(ตามผลประกอบการ)

ชุดฟอร์ม

เบี้ยขยัน

พักร้อน 6 วัน
ลากิจ 6 วัน

ปรับเงินประจำปี

งานเลี้ยงประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันลาในเดือนเกิด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป

2.วุฒิ ปวส- ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Word,Excel,โปรแกรมสำเร็จรูป

4.มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

5.มีความรู้ มีประสบการณ์งานขายโดยเฉพาะด้านผิวพรรณ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.มีทักษะการเจรจาที่ดี สามารถให้คำแนะนำลูกค้าได้

รายละเอียดงาน

– เตรียมความพร้อมห้องบรรจุ (เตรียมความพร้อมสถานที่ห้องบรรจุให้พร้อม)

– เตรียมความพร้อมห้องหีบห่อ (เตรียมความพร้อมสถานที่ห้องหีบห่อให้พร้อม)

– การบรรจุสินค้า (บรรจุสินค้าได้ครบถ้วน ถูกต้องตามเอกสาร BMR)

– การหีบห่อสินค้า (หีบห่อสินค้าได้ครบถ้วนถูกต้องตามเอกสาร BPR)

– การล้างภาชนะบรรจุ Bulk, การทำความสะอาดพื้นที่, บันทึกเอกสารคุณภาพ

– งานอื่นๆ (งานระบบคุณภาพ ISO9001:2015/GMP/HALAL และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษา ม.3-ขึ้นไป

2.มีความขยัน มีความรับผิดชอบ

3.มีความคล่องแคล่ว

แบบฟอร์มสมัครงาน